Основе AutoCAD-а

Нешто о AutoCAD-у

ACOS-vecaНа почетку књиге дати су кратак осврт на историјат развоја AutoCAD-а и системски захтеви за његово коришћење. Књига се првенствено бави основним техникама и алатима за 2D цртање. Објашњене су најчешће коришћене команде неопходне почетнику који жели да учи и научи AutoCAD…  Наставите са читањем 

Advertisements
Слика | Posted on by | Означено са , , , , , , , , , , , , , , , , | Оставите коментар

Основна структура дигиталних рачунара

Дигитални рачунар је електронски, аутоматски, програмабилан уређај за обраду података. За разлику од аналогних рачунара, дигитални рачунари изводе операције над дискретним величинама, односно дигитално кодираним или предтављеним подацима. Данас се углавном каже рачунар, а подразумева се да је реч о дигиталном рачунару.

Да бисмо схватили шта је дигитални рачунар, објаснићемо значење сваке речи ове дефиниције:

 • Електронски: У рачунару нема покретних механичких делова већ само електронских, у којима се успоставља електрична струја.
 • Аутоматски: Рачунар сaм, без ичије помоћи, извршава задати скуп инструкција. Тај скуп инструкција зове се програм.
 • Програмабилан: Инструкције задате рачунару могу се променити; рачунар се може програмирати и репрограмирати за извршење другог посла, било променом постојећег програма или додавањем новог.
 • Дигитални: Рачунар ради са цифрама, најчешће само са цифрама бинарног система 0 и 1 (цифра – енгл. дигит).
 • Уредјај за обраду: Рачунар ради с подацима који су му саопштени и мења их, или како се то још каже – обрађује их.
 • Подаци: Рачунар прима податке, мења их и даје излазне податке; подаци које прима или даје могу бити у облику писаних порука (слова и бројева), графичких приказа, слика, сигнала и слично.

Велики и мали рачунари

Дигитални рачунари се према брзини и снази деле на три групе:

 1. суперрачунаре;
 2. велике и
 3. персоналне рачунаре.

Суперкоррачунаре користе велики научноистраживачки институти и посебне дрчавне и војне службе за специјалне намене. Ови рачунари могу да обрађују огроман број података и то великом брзином или да обрада сложених математичких израчунавања.

Суперрачунар је рачунар који је пројеткован да извршава нумеричка израчунавања највећом могућом брзином коју нуде посљедња електронска рачунарска технологија и архитектура. Потреба за аритметичким израчунавањима највећом могућом брзином у датом моменту, потиче из примене рачунара на научне области. Симулација различитих физичких процеса, неопходна у областима као што су физика, структурна механика, метеорологија и аеродинамика, данас су само неке од области примене суперрачунара. Уобичајена техника се састоји у израчунавању приближног нумеричког решења за скуп парцијалних диференцијалних једначина које математички описују дате физичке процесе, а који су обично сувише комплексни за ријешавање путем уобичајених математичких метода.
Извор  Wikipedia

Најјачи рачунар „ПАРАДОКС“ на Балкану налази се у Србији у институту за физику. Више о овом рачунару можете прочитати на линку

Велике рачунаре користе истраживачке институције, банке, велика предузећа, универзитети… којима су потребни брзи рачунари. Ови рачунари се доста скупи до неколико милиона евра. За ове рачунаре треба обезбедити посебне климатизоване просторије.

Персонални рачунар (ПС) намењени су широком кругу корисника (као кућни рачунари, у школи, банкама, предузећима, поштама…). Н слици испод приказан је десктоп рачунар и лаптоп.

PC i Laptop

Слика | Posted on by

Основи рада дигиталних и аналогних рачунара

У системима управљања користе се:

 1. аналагони рачунари,
 2. дигитални рачунари,
 3. хибридни рачунари.

Аналогни рачунар

Аналогни рачунар је уређај који користи аналогије физичких величина и параметара. Најзначајније карактеристике аналогних рачунара јесу:

 • рад у реалном времену тако да се решење добија тренутно,
 • могућност физичког повезивања са реалним системима,
 • могу се убрзати или успорити решења у односу на промене у стварном систему (моделу).

Постоје различити типови аналогних рачунара. Најзаступљенији тип аналогног рачунара је електронски аналогни рачунар (ЕАР). Базичне карактеристике ЕАР су:

 • компоненте су реализоване помоћу електронских склопова,
 • напон је аналоган померају и температури,
 • могућност мерења или приказивања на осцилоскопу.
Изглед аналогног рачунара

Изглед аналогног рачунара

Особине аналогних рачунара

Особине аналогних рачунара могу се исказати у неколико напомена:

 • тачност решавања зависи од квалитета његових компонената,
 • типично решење линеарних проблема има грешку од око 1%,
 • ЕАР веома су брзи (тренутно дају решење) и имају малу цену израде.
Аналогни рачунар

Аналогни рачунар – Слика је преузета са сајта https://www.scss.tcd.ie

Објављено под Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

МГРТ

Регионално такмичења

 1. Регионално такмичење 2018

 

Републичко такмичење

 1. Републичко такмичење 2017
Објављено под Машинство, Такмичење | Оставите коментар

Бравар

Регионално такмичења

 1. Бравар регионално такмичење 2018
 2. Бравар регионално такмичење 2017
 3. Бравар регионално такмичење 2016
 4. Бравар регионално такмичење 2015

 

Републичко такмичење

 1. Републичко такмичење_Бравар 2015
Објављено под Машинство, Такмичење | Оставите коментар

ТКУ

Регионално такмичење

 1. Регионално ТКУ Лесковац 2015
 2. Стругање ручно_исток 2018
 3. Стругање САМ_исток 2018
 4. Глодање ручно_исток 2018
 5. Глодање САМ_исток 2018
Објављено под Autodesk Inventor, Матурски испит, Машинство, Најновије, Пројектовање технолошких система, Такмичење | Оставите коментар