АutoCAD

Садржај:

 1. Увод о AutoCAD-у
 2. Корисничи интерфејс AutoCAD-а
 3. Први кораци
 4. Коришћење чаробњака (Use a Wizard)
 5. Линија падајућих менија или линија панела са командама
 6. Подешавање помоћних функција
 7. Формирање слојева (Layers) и врсте линија
  – Layer Properties
 8. Адресирање координата тачака
  Апсолутне координате
  Релативне координате
  Поларне координате
 9. Команде за цртање
 10. Шрафирање – команда Hatch
 11. Котирање
 12. Израда блокова и атрибута

ACOS-veca

slikezavezbanje