Inventor

  1. Autodsk Inventor – основе
  2. Autodesk Inventor Studio RENDER
  3. IZRADA PREZENTACIJE – Autodesk Inventor
  4. Izrаdа sklоpоvа u prоgrаmu Autodesk INVENTOR
  5. Подешавање параметара за израду техничке документације у програму INVENTOR