Месечне архиве: септембар 2013.

Заштићено: Припрема алата

Нема исечка јер је ово заштићен чланак.

Rate this:

Објављено под Програмирање за КУМ-е III раз

Поларне координате (@ растојање, < угао)

Помоћу поларних координата дефинишемо координет неке тачке у односу на положај последње уцртане тачке и за уношење координата користи се симбол @. Поларне координате налазе нарочиту примену код цртања у изометрији. Пример: @ 30, < 45 – Уносом симбола @ условно … Наставите са читањем

Rate this:

Објављено под AutoCAD | 1 коментар

Адресирање координата тачака

За одређивање положаја тачке у AutoCAD-у користимо Декартов правоугаони координатни систем. Другим речима, баратамо подацима који одређују растојање између координатног почетка и неког елемента цртежа. У већини случајева координатни почетак се налази у доњем левом углу екрана, али се по потреби … Наставите са читањем

Rate this:

Објављено под AutoCAD | Оставите коментар

Релативне координате (@ X, Y)

Код релативних координата координате сваке тачке се задају у односу на положај последње уцртане тачке и за уношење координата користи се симбол @. То значи кад желимо да унесемо координате наредне тачке на цртежу ми прво куцамо @ и тиме смо … Наставите са читањем

Rate this:

Објављено под AutoCAD | 1 коментар

Апсолутне координате (X,Y)

Дефинишу тачку у односу на координатни почетак радног простора, за који се у AutoCAD-у узима доњи леви угао радног простора (папира). Координате морају бити раздвојене зарезом. Пример задавања координата у апсолутном систему: За преостале тачке одредите сами координате и проверите … Наставите са читањем

Rate this:

Објављено под AutoCAD | Оставите коментар