CNC – Стругање

Пројектовање технолошких система

Израда краљице на CNC стругу

Симулација стругања у програму InventorHSM