Машинство

 

Техничар за роботику

Техничар за компјутерско управљање

Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар моторних возила

Аутомеханичар

Механичар грејне и расхладне технике

Инсталатер